img
Ordinace Smiřice

Ordinační hodiny: dle objednání

Ordinace je v budově zdravotního střediska a je zde možnost parkování ze zadní strany budovy a bezbariérový přístup výtahem až do 1. patra, kde je ordinace.

Hradec Králové

Ordinační hodiny:
pondělí 8-16hod. po předchozím objednání.

Kontakt

info@eavkonzultace.cz

+420 602 141 184

Diagnostika

Účinná prevence zdravotních potíží ještě před jejich vznikem. EAV přístrojem lze na pokožce proměřit ony jednotlivé body podobné těm, které využívají čínští lékaři při akupunktuře. Naměřené hodnoty vyhodnocuje zkušený zdravotník - praktik s certifikací pro tuto metodu a na základě zkušeností detekuje stav jednotlivých orgánů. Může například zjistit, zda je konkrétní orgán postižen zánětem nebo dochází-li naopak k pasivitě a degeneraci.

  • EAV kombinuje čínskou medicínu s moderními technologiemi

  • Nebolestivé a neinvazivní

  • Účinná prevence zdravotních potíží

Konzultace

1. diagnostická část konzultace

Při měření drží pacient v ruce indiferentní elektrodu a terapeut měřící sondou vyhledává měrný bod a měří jeho vnitřní odpor. Velikost tohoto odporu je dána elektrickým potenciálem měřeného bodu. Tato hodnota se mění v závislosti na stavu vnitřního systému nebo orgánu, který se do bodu promítá. Po zjištění výchylek se určí příčina pomocí testovacích nosod.

2. terapeutická část

Na základě výsledků diagnostiky určíme optimální variantu terapeutického postupu, který může obsahovat suplementační terapii (alopatickou, homeopatickou, fytoterapii) a režimová opatření.

Léčba

Díky metodě EAV je v těle možno lokalizovat rušivá ložiska, která bývají často skryta. Unikátnost tohoto postupu tkví právě ve faktu, že je schopen odhalit problém dlouho předtím, než jej mohou zaznamenat tradiční vyšetřovací metody a běžné zdravotnické přístroje. Odstraněním ložisek lze nejen léčit příčinu nemocí, ale především jim účinně předcházet, což z EAV dělá neocenitelný nástroj prevence. Prostřednictvím této diagnostiky lze případné problémy odhalit již předem či v samotném začátku, neboť zaznamenává už takzvaná preklinická data poruch a anomálií v organismu. Zásadní předností EAV diagnostiky je její nebolestivost a rychlost. Poskytuje též data pro stanovení individuální terapie optimalizace zdravotního stavu, doplněné o konkrétní návrhy režimových opatření dle ověřených a fungujících principů celostní medicíny.

Certifikace

img
img
img
img
img
img
img
img
img img